Aktuálne dokumenty a tlačivá

Dokumenty

Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (ak vynechá 3 dni po sebe)

Potvrdenie o návšteve školy

Zápisný lístok do jedálne

Splnomocnenie na preberanie dieťaťa

Žiadosť o prerušenie dochádzky

Žiadosť o ukončenie dochádzky

Správa o výchove

Chcete si stiahnuť všetky dokumenty naraz?