Materská škola pre zvedavé deti

V peknom rodinnom a prírodnom prostredí
zabezpečujeme vzdelávanie pre 51 detí.

O nás

Základné informácie o MŠ D. Tižina

O nás

Škôlka pre zvedavé deti

Viac

Zamestnanci

Vašim deťom sa s láskou venujú

Zamestnanci

Informácie o zamestnancoch škôlky

Viac

Naše aktivity

Náš program pre Vaše deti

Naše aktivity

Harmonogram počas školského roka

Viac

Fotoalbum

Fotografie z našich aktivít

Fotoalbum

Prístup len pre rodičov

Viac

Výchova a vzdelávanie s láskou

O nás

Materská škola v Dolnej Tižine sa nachádza vo veľmi peknom prostredí. V roku 2016 prebehla celková rekonštrukcia materskej školy.  V jednoposchodovej budove sú dve triedy.

1. trieda – Usilovní mravčekovia: 22 detí, 2. trieda – Usilovné včielky: 29 detí. Na prízemí je trieda, ktorú navštevujú 2,5 až 3 ročné deti. Okrem triedy sa na prízemí nachádza aj spálňa a kuchyňa, kde sa vydáva strava pre deti. Na poschodí sa nachádza 2. trieda ktorú navštevujú 4 až 6 ročné deti, telocvičňa a kancelária riaditeľky a učiteliek.

DSC_1003
img
img
img
DSC_1007-2048x1363
img
img
img
foto_hp
img
img
ms2
img
img

Radosť z hry

Priestory škôlky

Prízemieimg

Na prízemí je trieda, ktorú navštevujú 2,5 až 3 ročné deti. Okrem triedy sa na prízemí nachádza aj spálňa a kuchyňa, kde sa vydáva strava pre deti.

Poschodieimg

Na poschodí sa nachádza 2. trieda ktorú navštevujú 4 až 6 ročné deti. Okrem tejto triedy sú na poschodí telocvičňa a kancelária riaditeľky a učiteliek.

Ostatnéimg

Fotografie zo šatní a ostatných vnútorných priestorov. 

Exteriérimg

Nachádzame sa v krásnom prírodnom prostredí. 

milada_davidikova-2

„V krásnom prostredí Terchovská dolina,
a v nej dedinka s názvom Dolná Tižina!
Materská škola pre zvedavé deti,
v novom šate pýši sa!
Prejdeš cez bránu od mamy,
podáš ruku pani učiteľke:
s ňou tráviš celý deň, s ňou sa raduješ,
s ňou je slzička utretá, s ňou sa učíš čo je dobré, čo je zlé…
Milé slovo, pohladenie, niekedy vtip i pohrozenie!
Šibalstvo sa v detských očiach skrýva,
no SRDCE a ŽIVOT materskej škole len DIEŤA odkrýva!
Jar, leto, jeseň , zima,
na každé ročné obdobie je aktivity iná!
Detstvo prejde veľmi rýchlo,
čas sa veru zastaviť nedá,
no na meno pani učiteľky a na škôlku sa zabudnúť nedá!“

Mgr. Milada Dávidiková

Oznamy

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKÁCH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole  sa prijímajú deti v zmysle

 • §59 a §59 a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 438/2020 Z. z. na základe:
 • žiadosti zákonného zástupcu, dotazník si rodičia môžu vyzdvihnúť MŠ v čase od  45 hod. – 8.00 hod.
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

                          Nájdete ich aj na webstránke v časti Dokumenty.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma :

 • spravidla dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať aj dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné kapacitné personálne , materiálne a iné podmienky
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pričom k žiadosti prikladá aj vyjadrenie od príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie všeobecného lekára pre deti a dorast
 • pre dieťa, ktoré dovŕši vek 5 rokov do 31.08.2021 je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Takéto dieťa, ktoré navštevuje našu materskú školu, sa  automaticky od 01. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. Rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a ktoré materskú školu nenavštevuje, je povinný dieťa prihlásiť na povinné predprimárne vzdelávanie do MŠ
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

Miesto prijímania žiadostí na školský rok 2021/2022 :

MŠ Dolná Tižina 217, 013 04

Termín: 30.04.2021

                  03.05.2021

Čas:  od 16:00 hod. – 17:00 hod.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roku 2021/2022 dostane rodič najneskôr do 15 . júna príslušného kalendárneho roku.        

Od dňa 10.5. 2021 (pondelok)  bude prevádzka MŠ Dolná Tižina otvorená na základe splnenia podmienok prijatia /čestné vyhlásenie/.

Požadované tlačivá:

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Tlačivá nájdete v dokumentoch na stránke www.msdolnatizina.sk

Oznam o zákaze vstupu osôb do budovy. 

PRAVIDLÁ PODĽA ZELENÉHO SEMAFORA

PREVZATIE DIEŤAŤA DO MŠ

 • DIEŤA MÔŽE SPREVÁDZAŤ 1 OSOBA

 • DODRŽIAVAŤ 2 M ODSTUP

 • PRICHÁDZAŤ S DIEŤAŤOM S NASADENÝM RÚŠKOM

 • ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA POUŽIJE DEZINFEKCIU NA RUKY

 • AK 3 PO SEBE NASLEDUJÚCICH DNÍ DIEŤA CHÝBA – ZAS PODPÍŠE TLAČIVO O BEZINFEKČNOSTI

 • DIEŤAŤU SA VYDENZIFIKUJÚ RUKY POVERENOU OSOBOU

 • PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK SI DIEŤA PREVEZME DO MŠ

 

 PREVZATIE DIEŤAŤA Z MŠ

 • POUŽIŤ DEZINFEKCIU RÚK

 • POUŽIŤ ZVONČEK

 • MOŽNOSŤ POUŽIŤ TEL: 0910 364 455

 • PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK ODOVZDÁ DIEŤA

Ak dieťa vymešká z MŠ viac ako 3 dni po sebe, rodič si doma vytlačí a podpíše tlačivo: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré nájde na našej stránke v časti Dokumenty a prinesie ho do MŠ , inak nemusí byť dieťa prevzaté do škôlky. Ďakujeme za porozumenie!