Materská škola pre zvedavé deti

V peknom rodinnom a prírodnom prostredí
zabezpečujeme vzdelávanie pre 51 detí.

O nás

Základné informácie o MŠ D. Tižina

O nás

Škôlka pre zvedavé deti

Viac

Zamestnanci

Vašim deťom sa s láskou venujú

Zamestnanci

Informácie o zamestnancoch škôlky

Viac

Naše aktivity

Náš program pre Vaše deti

Naše aktivity

Harmonogram počas školského roka

Viac

Fotoalbum

Fotografie z našich aktivít

Fotoalbum

Prístup len pre rodičov

Viac

Výchova a vzdelávanie s láskou

O nás

Materská škola v Dolnej Tižine sa nachádza vo veľmi peknom prostredí. V roku 2016 prebehla celková rekonštrukcia materskej školy.  V jednoposchodovej budove sú dve triedy.

1. trieda – Usilovní mravčekovia: 22 detí, 2. trieda – Usilovné včielky: 29 detí. Na prízemí je trieda, ktorú navštevujú 2,5 až 3 ročné deti. Okrem triedy sa na prízemí nachádza aj spálňa a kuchyňa, kde sa vydáva strava pre deti. Na poschodí sa nachádza 2. trieda ktorú navštevujú 4 až 6 ročné deti, telocvičňa a kancelária riaditeľky a učiteliek.

DSC_1003
img
img
img
DSC_1007-2048x1363
img
img
img
foto_hp
img
img
ms2
img
img

Radosť z hry

Priestory škôlky

Prízemieimg

Na prízemí je trieda, ktorú navštevujú 2,5 až 3 ročné deti. Okrem triedy sa na prízemí nachádza aj spálňa a kuchyňa, kde sa vydáva strava pre deti.

Poschodieimg

Na poschodí sa nachádza 2. trieda ktorú navštevujú 4 až 6 ročné deti. Okrem tejto triedy sú na poschodí telocvičňa a kancelária riaditeľky a učiteliek.

Ostatnéimg

Fotografie zo šatní a ostatných vnútorných priestorov. 

Exteriérimg

Nachádzame sa v krásnom prírodnom prostredí. 

milada_davidikova-2

„V krásnom prostredí Terchovská dolina,
a v nej dedinka s názvom Dolná Tižina!
Materská škola pre zvedavé deti,
v novom šate pýši sa!
Prejdeš cez bránu od mamy,
podáš ruku pani učiteľke:
s ňou tráviš celý deň, s ňou sa raduješ,
s ňou je slzička utretá, s ňou sa učíš čo je dobré, čo je zlé…
Milé slovo, pohladenie, niekedy vtip i pohrozenie!
Šibalstvo sa v detských očiach skrýva,
no SRDCE a ŽIVOT materskej škole len DIEŤA odkrýva!
Jar, leto, jeseň , zima,
na každé ročné obdobie je aktivity iná!
Detstvo prejde veľmi rýchlo,
čas sa veru zastaviť nedá,
no na meno pani učiteľky a na škôlku sa zabudnúť nedá!“

Mgr. Milada Dávidiková

Oznamy

Dňa 22.04.2021 / štvrtok / sa uskutoční aktivita počas dňa v materskej škole s názvom ,,DEŇ ZEME“.

 

 • V tento deň prosíme priniesť: detské hrabličky, fúriky, pomôcky na čistenie školského dvora…
 • Deti prosíme vhodne obliecť: čižmy, tepláky, legíny, mikinu alebo tričko

 

Tešíme sa na usilovných škôlkarov!

V prípade nepriaznivého počasia sa aktivita presunie.

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKÁCH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú si rodičia môžu vyzdvihnúť MŠ v čase od   6.45 hod. – 8.00 hod. Potrebné je k žiadosti priložiť dotazník o  informáciách dieťaťa.

Tiež na webstránke v sekcii v Dokumenty.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy je potrebné potvrdiť od všeobecného lekára pre deti a dorast  o zdravotnom stave dieťaťa.

Miesto prijímania žiadostí na školský rok 2021/2022 

MŠ Dolná Tižina 217, 013 04

Termín: 30.04.2021

                  03.05.2021

Čas:  od 16:00 hod. – 17:00 hod.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roku 2021/2022 dostane rodič najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roku.        

Od dňa 19.4. 2021 (pondelok)  bude prevádzka MŠ Dolná Tižina otvorená na základe splnenia podmienok prijatia /test, čestné vyhlásenie/.

Požadované tlačivá:

Tlačivo 11/a/ spolu s negatívnym testom, prípadne výnimkou.  

Tlačivá nájdete v dokumentoch na stránke www.msdolnatizina.sk

 • Negatívny test- platný /7 dní od dátumu testovania/ je potrebný pri vstupe dieťaťa do MŠ dňa 19. 04. 2021 /pondelok/.
 • Ak máte výnimku je potrebné ju preukázať 19. 04. 2021 /pondelok/ pred vstupom dieťaťa do MŠ.

Aktivita pre rodičov predškolákov:

Spoločne s dieťaťom  si prečítajte aspoň jednu rozprávku.

Po prečítaní deti nakreslia obsah, napíšu svoje meno do pravého rohu .

/ prosíme nezasahovať do kresby/

Odfoťte sa spoločne s deťmi  pri knihe, pri čítaní…

 / tvorivosť ponecháme na Vás/

,, Spoločne nájdime priateľov v knihách“

,, Keď mám peknú knižku v ruke,

hoci neveľkú-

je to, akoby som stretla

dobrú priateľku…“

Oznam o zákaze vstupu osôb do budovy. 

PRAVIDLÁ PODĽA ZELENÉHO SEMAFORA

PREVZATIE DIEŤAŤA DO MŠ

 • DIEŤA MÔŽE SPREVÁDZAŤ 1 OSOBA

 • DODRŽIAVAŤ 2 M ODSTUP

 • PRICHÁDZAŤ S DIEŤAŤOM S NASADENÝM RÚŠKOM

 • ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA POUŽIJE DEZINFEKCIU NA RUKY

 • AK 3 PO SEBE NASLEDUJÚCICH DNÍ DIEŤA CHÝBA – ZAS PODPÍŠE TLAČIVO O BEZINFEKČNOSTI

 • DIEŤAŤU SA VYDENZIFIKUJÚ RUKY POVERENOU OSOBOU

 • PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK SI DIEŤA PREVEZME DO MŠ

 

 PREVZATIE DIEŤAŤA Z MŠ

 • POUŽIŤ DEZINFEKCIU RÚK

 • POUŽIŤ ZVONČEK

 • MOŽNOSŤ POUŽIŤ TEL: 0910 364 455

 • PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK ODOVZDÁ DIEŤA

Ak dieťa vymešká z MŠ viac ako 3 dni po sebe, rodič si doma vytlačí a podpíše tlačivo: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré nájde na našej stránke v časti Dokumenty a prinesie ho do MŠ , inak nemusí byť dieťa prevzaté do škôlky. Ďakujeme za porozumenie!