Stravovanie

Školská jedáleň

Aktuálny jedálny lístok

Základné informácie + Zápisný lístok do jedálne

Návody ku mobilnej aplikácii Strava

Zoznam alergénov

Chcete navštíviť aplikáciu Strava?

Kontakt

Školská jedáleň
Dolná Tižina 28
013 04 Dolná Tižina
0910 416 677
sjdolnatizina@gmail.com

Aplikácia pre Android

Aplikácia pre iOS