Cukrová vata

Heslo je k dispozícii iba pre zákonného zástupcu dieťaťa navštevujúceho našu MŠ.  

Biela pastelka

Heslo je k dispozícii iba pre zákonného zástupcu dieťaťa navštevujúceho našu MŠ.  

Vianočné trhy

Heslo je k dispozícii iba pre zákonného zástupcu dieťaťa navštevujúceho našu MŠ.  

Vitaj Mikuláš

Heslo je k dispozícii iba pre zákonného zástupcu dieťaťa navštevujúceho našu MŠ.  

Šarkaniáda

Heslo je k dispozícii iba pre zákonného zástupcu dieťaťa navštevujúceho našu MŠ.