Páv Bonifác

Heslo je k dispozícii iba pre zákonného zástupcu dieťaťa navštevujúceho našu MŠ.  

Cukrová vata

Heslo je k dispozícii iba pre zákonného zástupcu dieťaťa navštevujúceho našu MŠ.  

Váľanie mája

Heslo je k dispozícii iba pre zákonného zástupcu dieťaťa navštevujúceho našu MŠ.  

Deň matiek

Heslo je k dispozícii iba pre zákonného zástupcu dieťaťa navštevujúceho našu MŠ.  

Deň narcisov

Heslo je k dispozícii iba pre zákonného zástupcu dieťaťa navštevujúceho našu MŠ.  

Valentín

Heslo je k dispozícii iba pre zákonného zástupcu dieťaťa navštevujúceho našu MŠ.  

Karneval

Heslo je k dispozícii iba pre zákonného zástupcu dieťaťa navštevujúceho našu MŠ.  

Hry so snehom

Heslo je k dispozícii iba pre zákonného zástupcu dieťaťa navštevujúceho našu MŠ.  

Šarkaniáda

Heslo je k dispozícii iba pre zákonného zástupcu dieťaťa navštevujúceho našu MŠ.  

Deň matiek

Heslo je k dispozícii iba pre zákonného zástupcu dieťaťa navštevujúceho našu MŠ.